Potřebujete poradit s výběrem?
Navštivte náš showroom v Plzni
nebo zavolejte +420 737 222 004
Drobečková navigace

Úvod > Reklamace

Reklamace vady předmětu koupě

Reklamační protokol ke stažení

Prodávající:
Rentmil s.r.o.IČO: 263 42 910
Sídlem: Lidická 1233/26, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
Zapsaná: v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14188
Web: www.rentmil.cz
Email: bazeny@rentmil.cz

Kupující:

Jméno a příjmení: ____________________________________

Adresa: ____________________________________________

Tel: _______________________________________________

Email: _____________________________________________

 

1.   Jako Kupující jsem s Vaší společností jako Prodávajícím uzavřel níže specifikovanou kupní smlouvu:

      Kupní smlouva (objednávky) č. ________________ ze dne _________________.

2.   Předmět koupě jsem převzal na základě předávacího protokolu ze dne __________________.

      Kopii předávacího protokolu přikládám.

3.   Na Předmětu koupě se vyskytla tato vada: 

Obecný popis vady:

___________________________________________________________________________________________________________________________

Popis, jak se vada projevuje:

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Datum zjištění výskytu vady:

___________________________________________________________________________________

 

4.    Požadovaný způsob vyřízení reklamace (uplatnění konkrétních práv z odpovědnosti za vady):*

___________________________________________________________________________________________________________________________

      

* Požadovaný způsob vyřízení reklamace se řídí podmínkami kupní smlouvy a Obchodními podmínkami Prodávajícího, které jsou její nedílnou součástí. Reklamaci vad Předmětu koupě upravuje zejména článek 7 Obchodních podmínek Prodávajícího, které jsou veřejně dostupné na adrese www.rentmil.cz.

 

 

V __________________ dne________________

 

_______________________________________

vlastnoruční podpis kupujícího