Potřebujete poradit s výběrem?
Navštivte náš showroom v Plzni
nebo zavolejte +420 737 222 004
Drobečková navigace

Úvod > Návody > Zásady pro zazimování a odzimování bazénů

Zásady pro zazimování a odzimování bazénů

Zásady pro zazimování bazénu

Řádné zazimování bazénu zahrnuje zejména níže uvedené zásady:

 1. Pokud je umístěno filtrační zařízení bazénu v šachtě, je nutné upustit vodu v bazénu vždy pod úroveň filtračních trysek a odpojit přívodní vodovodní hadice. Dále je potřebné umístit filtrační zařízení (motor) do nezámrzného a suchého prostředí. Též je nezbytné vypustit veškerou vodu z rozvodů celého filtračního systému a filtrační nádoby. Veškerá shora uvedená opatření je nutné realizovat před tím, než dojde k poklesu venkovní teploty pod méně než 0 stupňů Celsia. Pokud je bazén vybaven funkcí protiproudu, je nutné odvodnit i toto potrubí a upustit hladinu vody v bazénu pod úroveň protiproudu. Též je potřeba hlídat hladinu spodní vody, aby nedošlo k působení vnějšího tlaku na celý bazénový skelet.  
 2. Pokud je filtrační zařízení bazénu umístěno v domě či v garáži, tj. obecně v prostředí, kde nedojde k poklesu teploty pod méně než 0 °C, je potřebné upustit vodu v bazénu pod úroveň filtračních trysek, odpojit vodovodní hadice u filtračního zařízení a nechat vytéct veškerou vodu z rozvodů a filtračního zařízení, aby tato voda nezamrzla v rozvodech celého bazénového systému.
 3. Pro zabránění zatečení vody z bazénu do filtračních trysek či dalších částí filtračního systému z důvodu nezaviněného zvýšení hladiny vody v bazénu nad úroveň filtračních trysek (např. po vydatných či přívalových deštích), kdy hladina opět může stoupnout nad úroveň trysek, lze tomuto stavu zabránit instalací vodotěsných zátek. Tyto zátky lze zakoupit u společnosti Rentmil s.r.o. Úroveň hladiny vody v bazénu je třeba v zimním období pravidelně a průběžně sledovat.
 4. V případě pochybností, zda rozvod vody od skimmeru (hladinový sběrač nečistot) a k filtračním tryskám je správně vyspádován, upustíme vodu bazénu pod úroveň filtračních trysek a zcela uzavřeme skimmer. Následně zapneme (aktivujeme) na filtračním zařízení funkci cirkulace, a to po dobu maximálně 5 sekund. Bazénové čerpadlo tímto způsobem částečně vytlačí zbývající vodu z rozvodů do bazénu. Následně doporučujeme tlakem za použití vhodného kompresoru vyfouknout vodu z rozvodů.
 5. Po provedení všech shora uvedených úkonů doporučujeme následně aplikovat do bazénové vody tzv. „zazimovací prostředek", který dlouhodobě snižuje tvorbu řas a mikroorganismů a usnadňuje zahájení nové sezóny. Zazimovací prostředek lze zakoupit u společnosti Rentmil s.r.o. Následně provedeme zakrytí bazénu zimním nebo univerzálním zakrytím, čímž docílíme snížení znečištění vody.
 6. Na základě objednávky zákazníka zajistí společnost Rentmil s.r.o. odborné zazimování bazénu, které zahrnuje zejména veškeré shora uvedené úkony a opatření. 

Zásady pro jarní zprovoznění bazénu

Řádné zprovoznění bazénu po ukončení jeho zazimování, zahrnuje zejména níže uvedené zásady:

 1. Opětovně řádně propojit (spojit) veškeré rozvody u filtračního zařízení, které byly při zazimování bazénu rozpojeny (odpojeny). Vše dle návodu výrobce k obsluze filtračního zařízení (filtračního systému). 
 2. Dopustit do bazénu vodu do předepsané výšky. Předepsaná výška hladiny vody v bazénu je daná výškou (umístění) skimmeru. Do skimmeru musí průběžně vtékat dodatečné množství vody, neboť při nedostatečném množství vody v bazénu dochází k zavzdušňování filtračního systému. Naopak při nadbytečném množství vody, kdy je úroveň hladiny vody v bazénu nad úroveň horní hladiny skimmeru (nad rysku max), je funkčnost skimmeru omezena. Optimální hladina vody v bazénu je přibližně na úrovni ½ hladiny skimmeru (v rozmezí mezi rysky min a max).
 3. Změřit pH bazénové vody a provést její patřičnou úpravu tak, abychom dosáhli ideální pH bazénové vody, které je předepsané v rozmezí 6,8 – 7,2 pH.
 4. Provést šokové ošetření bazénové vody chlorem (v průběhu sezóny udržovat hodnotu chlóru v hodnotách 0,3 mg/l).
 5. Na základě objednávky zákazníka zajistí společnost Rentmil s.r.o. odborné jarní zprovoznění bazénu, které zahrnuje zejména veškeré shora uvedené úkony a opatření.