Potřebujete poradit s výběrem?
Navštivte náš showroom v Plzni
nebo zavolejte +420 737 222 004
Drobečková navigace

Úvod > Návody > Návod k údržbě zastřešení

Návod k údržbě zastřešení

Manipulaci se zastřešením bazénu smějí provádět pouze osoby, které byly seznámeny s tímto Návodem pro obsluhu bazénového zastřešení. Výrobce dodává bazénové zastřešení částečně smontované. Usazení bazénového zastřešení k bazénovému skeletu nebo na jeho pochozí část, zakotvení do zpevněného a vyrovnaného povrchu, montáž a seřízení bazénového zastřešení provádí pracovníci výrobního závodu nebo smluvní firmy výrobcem, kterým je společnost Rentmil s.r.o.

Manipulace se segmenty

 1. S jednotlivými segmenty (díly) bazénového zastřešení je zapotřebí manipulovat opatrně s ohledem na ostatní osoby pohybující se v jeho okolí.
 2. Posun jednotlivých segmentů bazénového zastřešení provádí vždy nejméně 2 dospělé osoby současně. Jednotlivý segment uchopí vždy z každé strany 1 osoba v místě madel.
 3. Jednotlivé segmenty je nezbytné posouvat pomalu a obezřetně.
 4. Před manipulací je potřeba zkontrolovat celou délku kolejí, jestli tyto nejsou zatíženy cizími předměty (větve, kamínky apod.). V případě výskytu nečistot v kolejích je tyto třeba odstranit.
 5. Segmenty posouváme s aretací zvednutou do horní polohy, nasuneme ji nad aretační bod a spustíme dolů, zkontrolujeme, zda zapadla do drážky aretačního bodu. V případě potřeby mírně potlačíme na segment tak aby aretace zapadla. Při hrubém zacházení může dojít k poškození aretačních prvků na segmentech.
 6. Manipulaci s čely bazénového zastřešení provádí vždy nejméně 2 dospělé osoby současně.

Proti negativním účinkům povětrnostních vlivů je uživatel povinen

 1. nasadit a zajistit čelní stěny bazénového zastřešení,
 2. použít všech aretačních prvků zastřešení bazénu k jeho fixaci (zasunout aretační kolíky čelních stěn, spustit aretace segmentů do aktivní polohy a přesvědčit se o jejich správné funkci, uzavřít a zajistit nebo uzamknout dveře a jiné otvory v zastřešení),
 3. nepřejíždět s jednotlivými segmenty zastřešení bazénu při silném větru (rychlost větru nad 11 m/s), neotvírat dveře nebo manipulovat s ostatními pohyblivými částmi bazénového zastřešení,
 4. nepřejíždět s jednotlivými segmenty zastřešení bazénu při silném větru ani v případě, že je na zastřešení nebo v kolejích led či sníh,
 5. vyloučit pohyb osob uvnitř zastřešení bazénu a v jeho okolí,
 6. výrobce zaručuje odolnost výrobku vůči větru do max. rychlosti větru 90 km/hod.  

Proti negativním účinkům bouřky či blesku je uživatel povinen

 1. za bouřky vyloučit pohyb osob v okolí bazénu, v okolí zastřešení nebo pod ním,
 2. nepoužívat bazén ke koupání. Během bouřky je koupání v bazénu zakázáno. 

Proti negativním účinkům přetížení segmentů bazénového zastřešení je uživatel povinen  

 1. neodkládat na jednotlivé segmenty cizí předměty,
 2. provádět úklid sněhu z povrchu zastřešení bazénu, 
 3. zabránit přístupu osob na segmenty zastřešení bazénů. Krátkodobě lze zatížit povrch zastřešení bazénu maximální vrstvou 5 cm čerstvého sněhu. Sníh je však nutno pravidelně odstraňovat. Hmotnost mokrého ulehlého sněhu je několikanásobně vyšší než sněhu čerstvého. Odklízení sněhu je nutno provádět po malých částech, symetricky nejlépe z obou stran najednou tak, aby nedošlo k jednostrannému zatížení konstrukce a potom odstranit i vrstvu sněhu po stranách krytu (postup při odklízení sněhu možno shlédnout na http://www.alukov.cz/lang- -cs/videa-realizace-zastresenibazenu). Při zatížení konstrukce sněhem nebo jinými předměty je přísný zákaz pohybu osob ve vnitřním prostoru zastřešení bazénu. Doplňující informace týkající se únosnosti konkrétního typu zastřešení bazénu lze získat u výrobce zastřešení – viz kontaktní údaje na zadní straně Návodu k obsluze od výrobce společnosti ALUPOL s.r.o., IČO: 261 06 876, se sídlem Chýnovská 535, 391 11 Planá nad Lužnicí, nebo společnosti ALUKOV a.s., IČO: 642 57 746, se sídlem Orel 18, 538 21 Orel. Další možnosti údržby zastřešení bazénů v zimních podmínkách konzultovat s výrobcem, 
 4. temperování bazénu – sníh na povrchu zastřešení odtává,
 5. při nemožnosti pravidelného odklízení sněhu výrobce doporučuje po ukončení koupací sezóny složit všechny segmenty zastřešení pod sebe a zajistit. Manipulaci se všemi díly zastřešení bazénů a posun segmentů je uživatel povinen provádět se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob v okolí zastřešení bazénu k poškození zastřešení bazénu nebo k poškození cizího majetku. 

Údržba zastřešení bazénu

 1. očištění povrchu zastřešení bazénu (pozor na povrch polykarbonátu, který je lehce poškrabatelný),
 2. očištění a odstranění cizích předmětů z pojezdových drah bazénového zastřešení,
 3. promazání dveřních závěsů a zavíracích mechanizmů silikonovým olejem (doporučeno 2x ročně). Zabraňte kontaktu oleje s polykarbonátem bazénového zastřešení (!), 
 4. opláchnutí zastřešení tekoucí vodou s obsahem dezinfekčního prostředku (doporučeno 2x ročně).

Obecné rady a doporučení

 1. Hliníkové profily a polykarbonát omývejte roztokem saponátového prostředku šetrného k přírodě. Poté opláchněte tekoucí vodou.
 2. Na čištění povrchu profilů používat houbu nebo jemný kartáč, ve kterém nesmí být zachyceny drobné nečistoty například písek. Na výplně z polykarbonátu nedoporučujeme použít tlakový čistič ani nečistit polykarbonát, pokud je rozpálený od slunce.
 3. Nepoužívejte ostré náčiní na čištění zastřešení bazénu.
 4. Nepoužívejte na čištění povrchu profilů a polykarbonátu abrazivní čistící prostředky, které mohou způsobit poškrábání povrchu polykarbonátu. Rovněž je nepřípustné používání přípravků obsahujících benzol, benzín, aceton nebo jiná organická rozpouštědla.
 5. Po aplikaci krémů (opalovací nebo hydratační krém) dbejte větší pozornosti při manipulaci s bazénovým zastřešením, může dojít k trvalému poškození polykarbonátu vlivem agresivního působení složek obsažených v přípravcích na opalování.
 6. Průběžně odstraňujte čerstvě napadaný sníh z povrchu zastřešení bazénu, zabráníte možnému namrznutí částečně odtátého sněhu.
 7. Nenechávejte dlouhodobě klíč zasunutý v zámku, zvýšíte tím bezpečnost zajištění bazénového zastřešení a snížíte možnost poškození vnitřního mechanismu zámku.
 8. Informujte se včas u Vašeho dodavatele bazénu na maximální možnou hranici teploty vody v bazénu. Pravidelným větráním zabráníte přehřívání bazénové vody a tím i možnému poškození materiálu použitého na výrobu bazénu a jeho technologických součástí.
 9. Pečlivě sledujte hodnoty pH bazénové vody. Doporučená úroveň pH je v rozmezí hodnoty 6,8 – 7,4. Nedodržení této úrovně může mít za následek poškození zdraví a nerezových částí bazénu a zastřešení bazénu.
 10. Pečlivě sledujte úroveň volného a vázaného chloru v bazénové vodě. Doporučená úroveň CL je v rozmezí hodnoty 0,3 – 0,6 mg/l. Nedodržení této úrovně může mít za následek poškození zdraví a nerezových částí bazénu a zastřešení bazénu. Materiály použité k výrobě posuvného zastřešení bazénu jsou odolné vůči vodě a vlhkosti. Uvnitř zastřešení bazénů vlivem rozdílu teplot mezi venkovním a vnitřním prostředím dochází ke kondenzaci vlhkosti ve formě kapiček na polykarbonátu a hliníkových profilech, částečně lze zamezit vzniku kondenzace zakrytím vodní hladiny. Dále dochází ke kondenzaci vody uvnitř dutinek polykarbonátu a uvnitř dutin hliníkových profilů. Polykarbonát je uložen v hliníkových profilech s těsněním, které zabraňují přímému vtoku vody do dutinek polykarbonátu. Zkondenzovaná voda z vnitřních komůrek polykarbonátu a z vnitřních komor hliníkových profilů je odváděna mimo posuvné zastřešení odtokovými otvory. Kondenzace vody uvnitř zastřešení bazénu, v dutinkách polykarbonátu a v komorách profilů nesnižuje užitné vlastnosti a životnost zastřešení bazénu a nemůže být předmětem reklamace. Výjimečně se může stát, že drobný hmyz proleze otvory polykarbonátu do dutinek polykarbonátu a zůstane tam. Tomuto bohužel nelze zabránit a toto nemůže být předmětem reklamace. Vysoká vlhkost a teplota uvnitř zastřešení může být příčinou vzniku biologických nárůstů. Doporučujeme důkladné mechanické očištění povrchu okolí bazénu s použitím alkalických čistících prostředků a pak ošetření čistých povrchů okolí bazénu 0,5 – 1% roztokem persterilu (kyselina peroxooctová).

UPOZORĚNÍ: Na případné reklamace poškození bazénového zastřešení, vzniklé hrubým či nedbalostním zacházením, nebo jednáním, které je rozporné s tímto návodem, nebude brán zřetel.