Potřebujete poradit s výběrem?
Navštivte náš showroom v Plzni
nebo zavolejte +420 737 222 004
Drobečková navigace

Úvod > Návody > Návod k údržbě bazénového setu

Návod k údržbě bazénového setu - příslušenství

Bazénová technologie zajišťující cirkulaci a čištění bazénové vody se skládá z několika částí: 

  1. Sání – Skimmer, který je vybaven košíkem k zachytávání hrubých nečistot z hladiny bazénové vody. Košík je nutné pravidelně čistit (vždy při vypnuté filtraci, nejméně 2x týdně)
  2. Písková filtrace vybavena čerpadlem s předfiltrem, je hlavním elementem k čištění bazénové vody. Čerpadlo je vybaveno vlasovým filtrem, který zachytává drobnější nečistoty, které nezachytil skimmer. Tento vlasový filtr je třeba pravidelně čistit (vždy při vypnuté filtraci, nejméně 2x měsíčně). Při čištění vlasového filtru je třeba dbát na uzavření kulových ventilů jak na sání vody z bazénu, tak i na vratné větvi do bazénu. Po uzavření ventilů vyjměte vlasový filtr umístěný pod průhledným víkem a důkladně jej vyčistěte. Po vrácení vlasového filtru a důkladném uzavření průhledným víčkem se ujistěte, že jste otevřeli uzavírací ventily na sání a na výtlaku. Poté můžete filtraci opětovně spustit. Samotná nádoba pískové filtrace je naplněna filtračním křemičitým pískem o zrnitosti 0,5 - 1,2 mm, který zbavuje bazénovou vodu nejmenších mechanických nečistot. Pracovní tlak pískové filtrace má být v rozmezí 0,6 - 0,8 bar. Pokud pracovní tlak stoupne na 1 bar, pak je nutné provést vyčištění písku ve filtraci. Pracovní tlak lze ověřit na manometru, který je umístěný na ovládacím ventilu pískové filtrace, a to pouze při zapnuté filtraci. Vyčištění (vyprání) písku probíhá v několika krocích a je nutné vždy dodržet postup dle návodu ke konkrétnímu typu filtrační jednotky, který jste obdrželi při montáži.

Obecná pravidla k vyprání písku v pískové filtraci jsou tyto:

Ovládací páku nacházející se na bakistě pískové filtrace stiskněte směrem dolů a otočte na funkci – zpětné praní (BACKWASH). Ujistěte se, že odpadní hadice je vyvedená ven z technologické šachty a zapněte filtraci na cca 1-2 minuty, nebo dokud z hadice nepoteče čistá voda. Poté filtraci vypněte a přepněte ovládací páku na funkci – výplach filtru (RINSE) a opět filtraci zapněte tentokrát na cca 10 sekund. Následně ovládací páku přepněte na funkci – filtrace a zapněte filtraci. Tlak na manometru by měl opět klesnout na 0,6 - 0,8 bar. Pokud tomu tak nebude postup opakujte.

Výše uvedený postup lze aplikovat i tzv. preventivně, tzn. cca každý týden provést vyprání písku filtrace. Je třeba mít na paměti, že vypráním písku odčerpáme cca 150 l vody z bazénu a je tedy nutné vodu v bazénu doplnit. 

UPOZORNĚNÍ: Přepínání ovládací páky provádějte vždy při vypnuté filtraci. V opačném případě hrozí nenávratné poškození filtrace! Na poškození způsobeném nedodržením tohoto pokynu se nevztahuje záruka za jakost. 

  1. Technologickou šachtu (pokud je součástí objednávky), nebo místo kde je technologie umístěná, je třeba udržovat suché a čisté. Je nutné místo s technologií pravidelně zkontrolovat a ujistit se, že vše těsní a nikde neuniká voda. V případě, že dojde k úniku vody je nutné technologii vypnout a zajistit servis technologie. Při jarním uvádění technologie zpět do provozu je nutné zkontrolovat gumová těsnění a v případě deformací a změny tvaru nebo struktury je potřeba je vyměnit.
  2. Před zimním období je potřeba bazénovou technologii tzv. zazimovat, aby nedošlo k jejímu poškození vlivem mrazů. Viz dokument „Zásady pro zazimování bazénu“.
  3. Po ukončení zimního období a před zahájením nové bazénové sezóny je nutné provést opatření, která uvedou bazénový skelet a bazénovou technologii zpět do pravidelného provozu. Viz dokument Zásady pro jarní zprovoznění bazénu.