Potřebujete poradit s výběrem?
Navštivte náš showroom v Plzni
nebo zavolejte +420 737 222 004
Drobečková navigace

Úvod > Návody > Návod k údržbě bazénové vody

Návod k údržbě bazénové vody

Práce s chemikáliemi

Při používání koncentrovaných chemických výrobků je důležité dodržovat následující obecná pravidla, aby nedošlo k poškození vašeho zdraví:

 1. různé druhy chemických přípravků v koncentrované formě v žádném případě nikdy nemíchejte, používejte pouze vhodné nádoby pro míchání s vodou,

 2. veškeré chemické přípravky skladujte v chladu a suchu (nevystavujte slunečnímu záření), nádoby s přípravky uchovávejte v dobře uzavřeném stavu,

 3. chraňte před dětmi a domácími zvířaty,

 4. dodržujte vždy návod uvedený na přípravku,

 5. použité obaly jsou plně recyklovatelné, není-li na obalu uvedeno jinak.

Alkalinita vody 

Jedna z nejzákladnějších hodnot bazénové vody. Tato hodnota je klíčová pro kvalitu vody ve Vašem bazénu. Alkalita vody v bazénu je konstantní, tzn. v případě nastavení správných hodnot na počátku sezóny se tyto hodnoty nemění (mění se pouze výrazným dopouštěním kyselé vody). ALKALINITA MÁ VÝRAZNÝ VLIV NA ČASTÉ A SKOKOVÉ ZMĚNY PH VODY. Správná hodnota je 80 až 120 mg/l ve formě CaCO3 (uhličitanu vápenatého). Tuto hodnotu lze změřit testerem určenému na měření pH bazénové vody, resp. alkalinity vody. 

PH – hodnota

Je nejdůležitější hodnota, kterou je nutné bezpodmínečně dodržovat. Ovlivňuje všechny ostatní faktory bazénové vody. Ideální rozsah se nachází mezi hodnotou 6,8 – 7,4 pH. Vyšší hodnota může způsobit podráždění pokožky a očí, také mohou být neúčinná opatření při údržbě bazénové vody. Je-li pH hodnota příliš nízká, může způsobit korozi kovových částí bazénu.

Hodnoty pH

Způsobují tyto nebezpečí

8,5

ztráty přirozeného kyselého pláště

8,0

vápenné usazeniny u středně tvrdé až tvrdé vody (dochází ke slepení uvnitř filtrace, zkalení vody)

7,5

ztráta dezinfekčního účinku vody

6,8 – 7,4

ideální rozsah pH-hodnoty pro optimální péči o vodu - 7,2

6,5

vznik nepříjemného zápachu chlóru a slizu dráždicího pokožku vlivem tvorby vázaného chlóru

6,0

vznik koroze kovových částí

 

Dávkování

V normálním případě se přidáním 100 g přípravku na 10 m3 vody změní hodnota pH o 0,1. Při velkých odchylkách hodnot je nutné chemikálie přidávat po částech, abychom zabránili předávkování.

Přípravky

 1. pH plus granulát: lehce rozpustný granulát určený pro zvýšení pH. Pro lepší rozptýlení rozmícháme v nádobě s vodou a aplikujeme u vtoku vody do bazénu. Neaplikujte přes filtraci (skimmer)!
 2. pH mínus granulát: lehce rozpustný kysele reagující granulát určený pro snížení pH. Pro lepší rozptýlení rozmícháme v nádobě s vodou a aplikujeme u vtoku vody do bazénu. Neaplikujte přes filtraci (skimmer)!

Dezinfekce

Vaše bazénová voda by měla být zdrojem dobrého zdravotního stavu, tedy čistá a hygienická. Naším vlivem a vlivem životního prostředí se dostávají do vody nejrůznější částečky nečistoty, zárodky a bakterie. Ty se při teplotách nad 20°C rozmnožují podstatně rychleji. Aby se zabránilo těmto vlivům používají se tzv. oxidační prostředky v nejrůznějších formách. To jsou především stabilizované organické chlórové výrobky, se kterými je jednoduchá manipulace a mají vysokou účinnost. Asi 3 % lidí reagují alergicky na chlórové výrobky, v těchto případech doporučujeme použít kyslíkovou metodu nebo instalovat některou z bezchlórových úpraven vody (UV lampa, Laguna atd.). 

U chlórových výrobků rozlišujeme dvě metody:

 1. šokové nebo rázové chlórování (šokový granulát, rychle rozpustné tablety) - používá se při prvním napuštění bazénu, nebo při velké odchylce hodnoty chlóru v bazénové vodě (pozor na předávkování),
 2. dlouhodobé nebo trvalé chlórování – zde se využívají pomalu rozpustné chlórové výrobky, které zajišťují rovnoměrné přidávání chlóru (chlórové tablety 200 g nebo kombinované tablety – BST).

Chlórové výrobky

 1. Šokový granulát (Chlórgranulát): rychlorozpustný granulát, vhodný pro dodatečné nebo opětovné zvýšení obsahu chlóru (např. při výpadku dávkovacího zařízení), vhodný pro všechny bazény.
 2. Malé chlórové tablety 20 g: rychlorozpustné tablety s obsahem 54 % aktivního chlóru, slouží k likvidaci řas a zárodků. Vhodná pro rázové zachlórování a k rychlému nastavení optimální hodnoty obsahu chlóru, pH hodnota neutrální.
 3. Pomalu rozpustné chlórové tablety 200 g: pomalu rozpustné tablety s obsahem 90 % aktivního chlóru, slouží k likvidaci řas a zárodků. Vhodná pro všechny typy vod a filtrační zařízení. Určeno pro trvalé chlórování bazénové vody, pH hodnota neutrální.
 4. Kombinované tablety (BST): chlórování, flokulace, likvidace řas, všechny tyto schopnosti jsou obsaženy v jedné tabletě, která obsahuje 90 % aktivního chlóru. Vhodné pro všechny typy vod a filtrační zařízení. Určeno pro trvalé chlórování bazénové vody.

Flokulace (vločkování)

Mnohé částečky nečistot jsou tak malé, že je filtrace nedokáže zachytit. K jejich odstranění je třeba flokulačního přípravku. I nejmenší částečky nečistot se usazují a vytvářejí vločky. Výsledkem je křišťálově čistá voda.

Flokulant: Flokulační prostředek můžeme preventivně dávkovat při již vytvořeném zákalu ve formě granulátu, za chodu filtrace do skimmeru. Po promíchání prostředku ve vodě je nutné filtraci vypnout na cca 8 – 12 hodin. 

Likvidace řas

Řasy jsou mikroorganismy, které slouží jako živná půda pro bakterie. Aby bylo možné vytvořit bezvadný hygienický stav, je bezpodmínečně nutné udržovat bazén bez řas. Jsou případy, kdy pouze chlór nedokáže zastavit tvorbu řas (především venkovní bazény).

Algicidní prostředek ( Algex) - tekutý přípravek zabraňující tvorbě řas. Aplikuje se přímo do vody v bazénu.

Čištění bazénu a péče o něj

Profesionální čistící systém by Vám měl pomoci v nejrůznějších případech údržby.

 • Compactal: tekutý přípravek pro čištění stěn. Odstraňuje řasy a zabarvení od rzi.
 • Calzestab: kyselý bazénový čistič proti usazeninám železa, vápníku a rzi. Aplikuje se do vody v bazénu, při již vzniklých usazeninách. 

Vlastní údržba vody

Problém

Příčina

Řešení a náprava

1. Voda je zelená, ale čistá. Voda obsahující měď nebo železo vytváří hnědé skvrny

Stopy železa z napouštěné vody (voda je žlutozelená). Stopy mědi vlivem koroze měděných částí (voda je tyrkysově zelená)

Regulovat pH-hodnoty, Použít nárazové chlórování šokovým chlorgranulátem

2. Voda je hnědá a kalná

Voda obsahuje železo

Dle bodu č.1

3. Voda je mléčná a kalná

Kalové částečky:

 1. organické nečistoty
 2. látky způsobující tvrdost vody 
 1. Nárazové chlórování
 2. jako bod č. 1. Přidat flokulant a nechat běžet oběhové čerpadlo
 3. Rregulovat pH-hodnotu Přidat flokulant a nechat běžet oběhové čerpadlo

4. Voda je mléčná a kalná

Obsahuje mangan

Dle bodu č. 1

5. Stěny bazénu jsou zelené a kluzké

Rostoucí řasy

Šokově chlorovat (dle bodu č.1) a přidat přípravek proti řasám (Algex)

6. Stěny bazénu jsou drsné

Usazeniny látek způsobují tvrdost vody(vápno)

Odstranit usazeniny, vypustit bazén. Použít kyselý bazénový čistič (Calzestab)

Nastavit pH-hodnotu 6,8 – 7,2

7. Zápach chlóru, dráždění.

Chlór je vázaný ve vodě

Přidat větší množství čerstvé vody

Šokově chlórovat (dle bodu č. 1)

8. Voda silně pění (u proti proudých zařízení)

Voda obsahuje silně pěnící algicid, zbytky zazimovacích prostředků, nebo čistící přípravky

Přidat větší množství čerstvé vody, nepoužívat čistící prostředky pro domácnost

9. Koroze

a) pH-hodnota je příliš nízká

b) stopy mědi ve vodě

a) Zvýšit pH-hodnotu na 6,8 – 7,2

b) Dle bodu č. 1